Kolejowe przewozy regionalne


Przewozy regionalne to największy przewoźnik pasażerów w Polsce. Niestety w niecałej. Co w połączeniu z regionem śląskim skutkuje zwiększonymi kosztami podróży dla pasażerów korzystających z połączeń więcej razy w miesiącu (tzw. przewozy okresowe – miesięczne, kwartalne). Powodem jest niezależna, kolejna, spółka Koleje śląskie i brak wspólnego między nimi porozumienia. W konsekwencji za cztery przystanki, w jedną stronę, przychodzi pasażerowi płacić kolejne kilkadziesiąt złotych za miesięczny bilet w jednym kierunku* (pociąg w kierunku tam odjeżdża o dogodnej godzinie,niestety w drodze powrotnej konieczna jest przesiadka).

Ankieta Przewozy regionalne
W ostatnim czasie konduktorzy z Przewozów regionalnych zachęcali do wypełnienia ankiety celem dokonania badania poziomu satysfakcji klienta. Kopię pozwalam zamieścić sobie obok.
Ankietowany określa częstotliwość podróżowania oraz jaki rodzaj biletu wykozystuje w jej trakcie. Proszony jest również o określenie celu podróży (dojazd do pracy, szkoły itp.). Następnie proszony jest o ocenę pociągu, którym podróżuje w zakresie

 • punktualności,
 • czasu przejazdu,
 • kosztu przejazdu
 • standardu taboru
 • liczby miejsc w stosunku do zapotrzebowania
 • czystości pociągu i toalet
 • zapachu i temperatury
 • zgodności wydanego biletu
 • dostosowania rozkładu jazdy
 • bezpieczeństwa podróży

W kolejnej części podróżny proszony jest o opinię nt.:

 • odwołania pociągu,
 • dostępności kanałów sprzedaży biletów
 • zapowiedzi na stacjach i przekazu informacji na wypadek zmiany peronu itp.
 • dostępności informacji o procedurach składania skarg i zażaleń

Dalej przechodzimy do pytań związanych

 • z korzystaniem z usług innych przewoźników (np. Koleje śląskie, InterCity itp.),
 • priorytetów, które powodują, że wybieramy ten a nie inny sposób komunikacji i danego przewoźnika

Określamy sposób zakupu biletów, zwracając przy tym uwagę na dostępność i możliwość nabycia go przez Internet.
Precyzujemy swoją wiedzę na temat promocji i określamy swoje własne stanowisko względem marki Przewozy Regionalne.
Zostaje jeszcze miejsce na własne sugestie oraz swoje dane wykorzystane do celów statystycznych (wykształcenie, przedział wiekowy i status zawodowy).
Jest pole do popisu choć nigdy nie wiadomo w jakim stopniu dane zostaną wykorzystane do poprawy.

Czy zmieni się stan utrzymania toalet? W gruncie rzeczy zależy to od samych pasażerów. Przewoźnik może co najwyżej próbować eliminować zapach jakich rozchodzi się w okolicach ubikacji.
Czy wpłynie on na porozumienie z innymi przewoźnikami, tj. Koleje Śląskie i będą akceptowane bilety okresowe na odcinkach zakupionego przejazdu? Biorąc pod uwagę, że większość kierowników pociągów sprawdzających bilety posiada elektroniczne czytniki. Te dane można śmiało zbierać i przekazywać sobie na wzajem. Będzie można spokojnie oszacować stopień takich powiązań.
Czy uda się lepiej układać rozkład jazdy? Nie jest źle i doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest to łatwa sztuka, ale właśnie te czytniki powinny wspierać analizę ile osób gdzie się przesiada się i dokąd dalej podróżuje.
Jest to duże wyzwanie dla Kolei, ale takie ankiety oraz wykorzystanie zebranych danych może doprowadzić do poprawy usług i wpłynąć na oszczędności.

Sprawa Śląska
Brak też nadrzędnego nadzoru nad przewoźnikami komunikacji lokalnej, co najbardziej widoczne jest głównie w województwie śląskim. Odseparowana spółka kolejowa to nie jedyny problem. Dochodzi tu jeszcze kwestia komunikacji podmiejskiej gdzie od lat trwa niezrozumiały podział na przewoźników  związanych z KZK GOP i MZK Tychy. Ten ostatni posiada własne bilety. Ani władze poszczególnych miast, ani wojewoda nie zmienia tego. Stąd Śląsk i zagłębie będzie uchodziło za obszar chaosu komunikacyjnego, a co za tym idzie generować większe koszty podróżnych.

[Aktualizacja 05.01.2018]: Porozumienie pomiędzy GZM, KZK GOP, MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry – jeden rodzaj biletu na przejazdy komunikacją miejską od stycznia 2018.
___
* – system internetowy umożliwia zakup biletów na przejazd na wybranej trasie w obie strony lub tylko w jednym kierunku.