GLPI – system wsparcia dla IT, wstęp do działań


Umiejętne zarządzanie czasem pracy to sztuka. Porządek w pracy to podstawa. Szczególnie gdy nie wykonujemy każdego dnia tych samych czynności.

Należy zatem zoptymalizować swój plan działań, czyli usystematyzować, zinwentaryzować, zaplanować, rejestrować, monitorować, dokumentować… Opracowano w tym celu normy, rekomendacje. Określono dobre praktyki. Stworzono odpowiednie systemy wspierające.

Szukałem i kręciłem nosem. Chciałem jak najwięcej. Znalazłem. System GLPI – wspierający zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną w firmie.

Stworzony przez firmę Indepnet, oparty na licencji open source, darmowy system pozwala na:

  • prowadzenie przejrzystej inwentaryzacji sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania
  • monitorowanie systemu zgłoszeń o incydentach,
  • uporządkowanie dokumenty poprzez rejestr umów, dane kontaktowe z dostawcami,
  • zaplanowanie budżet,
  • integracje z innymi systemami tj. OSC Inventory NG czy nagios.
  • zarządzanie projektami (wtyczka plugin)

Jeszcze więcej?

Wszystko opieramy o sporządzoną bazę użytkowników

Brzmi pięknie, wygląda dobrze, czas na uzupełnianie danych, modyfikację wrażeń.