mCoffee Time SE

GLPI – system wsparcia dla IT, wstęp do działań

Umiejętne zarządzanie czasem pracy to sztuka. Porządek w pracy to podstawa. Szczególnie gdy nie wykonujemy każdego dnia tych samych czynności. Należy zatem zoptymalizować swój plan działań, czyli usystematyzować, zinwentaryzować, zaplanować, rejestrować, monitorować, dokumentować… Opracowano w tym celu normy, rekomendacje. Określono dobre praktyki. Stworzono odpowiednie systemy wspierające. Szukałem i kręciłem nosem.[…]

Czytaj dalej