POtop OFEnsywny

W 1999 roku wprowadzona została reforma emerytalna. Obecny system oparty na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podzielony został na filary. Pierwszy z obowiązkową składką na stabilny ZUS. Druga część składki wędruje do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Ówczesne władze postawiły ultimatum. 60% składki do OFE inwestowana musi być w obligacje państwowe. Pozostałą część lokuje[…]

Czytaj dalej