Inaczej niż zwykle


Niemcy, Polacy, Rosjanie, Żydzi, tak bez końca. Górnolotne określenia. Szufladki mniejsze lub większe. Na szczęście zaciera się utarte przekonanie, że przynależność do danej grupy oznacza takie samo myślenie i postępowanie. Nie wybieramy miejsca urodzenia, a to od niego najczęściej zależy z jakim paszportem chodzimy w kieszeni. Mamy prawo wyboru i nawet system totalitarny nie jest niczym przymusowym. Przekonanie, świadomość i siła własnego zdania to rzecz nawet dziś rzadka, ale nie niespotykana.
Adolf Hitler rozsiał ziarna zła, a plon jego był niespotykany do tej pory w dziejach ludzkości. Jeśli spojrzymy na to zaledwie z zewnątrz to wydawać się może, że wszyscy opętani pozbawieni zostali własno myślicielstwa. Błędne myślenie.
Znajdują się bowiem tacy, którzy przynależąc do systemu wykorzystują swoją obecność dla własnych korzyści. W ten sposób uszczuplają nie tylko materialną siłę systemu.
Nie brakuje też takich, którzy pomimo obecności w grupie od początku nie zgadzają się z ideą jej istnienia. To właśnie oni najbardziej zaprzeczają ocenianiu wszystkich bez wyjątku ze względu na narodowość, kulturę, język, przekonania religijne.
W latach 1908 – 1947 żył na świecie Oskar Schindler, przedsiębiorca niemieckiego pochodzenia. W czasie II Wojny Światowej uratował setki ludzkich istnie, szczególnie pochodzenia żydowskiego. Sabotażysta produkcji zbrojeniowej, wydał majątek by zapewnić godne warunki bytu swoim pracownikiem. Nie mniej zapłacił za ratowanie ich z opresji, chroniąc przed nazistowskim fanatyzmem. Udowodnił, że nawet największy ortodoks ideologiczny miękł pod wpływem prezentów.
Thomas Keneally zebrał zeznania świadków i opisał losy tego wielkiego bohatera. Lista Schindlera napisana została w formie opowiadania. Nie zawiera jednak wątków fikcyjnych. W czasie lektury nie raz trudno uwierzyć, że to wszystko miało miejsce. Taka jednak była cała II Woja Światowa. Niepojęta, trudna to wyobrażenia. Była. Ślady jej działań pozostaną na świecie jako dowody i przestroga. O tym, że nie musimy ulegać masowemu złu niech świadczy postawa choćby Oskara Schindlera.
Życie ludzkie jest ważniejsze
niż czyjeś małe interesy
[1]
___
[1] – Tomasz Budzyński, Armia, Inaczej niż zwykle, za Tytus (bohater komisków z serii  Tytus, Romek i A’Tomek autorstwa Papcio Chmiel);
Książka Lista Schindlera, autor: Thomas Keneally, wydawnictwo: Prószyński i S-ka, Warszawa 1994