Katowice dworzec kolejowy PKP

Don Kichot, który wygrał z wiatrakami

Społeczeństwo z natury jest pokorne i nie skore do działań. Wiedzą o tym fachowcy, których zadaniem jest odrzucić na pierwszym etapie jak największą ilość reklamacji. Konsument ma prawo do złożenia uwag i żądania zadośćuczynienia od producenta lub usługodawcy za wadliwy towar lub wywiązanie się z zakresu świadczonej usługi. Składamy reklamację[…]

Czytaj dalej